Interconectare

Conditiile de interconectare cu reteaua Adisam

Conform Deciziei ANRCTI nr.615/2008, compania Adisam Telecom S.A. a fost desemnata ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe in propria retea publica de telefonie.

Furnizarea serviciilor de interconectare, inclusiv a serviciilor asociate, se face pe baza unui acord comercial de interconectare încheiat între  Adisam Telecom S.A.  si operatorii de retele publice  sau furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, care beneficiaza de dreptul de a se interconecta si care solicita acest lucru in termenii prevazuti de legea 591/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in art. 8 alin. (1), art. 9, art. 10, art. 12 si art. 13 din Ordonanta de Guvern 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata, cu modificari si completari prin Legea 527/2002.

Serviciile de interconectare si cele asociate interconectarii oferite de Adisam Telecom sunt urmatoarele:

Tariful asociat serviciului de terminare a apelurilor in reteaua Adisam Telecom este de 1,15 eurocenti/minut efectiv, exclusiv TVA.

 

Tarife asociate serviciului de implementare si utilizarea a capacitatii de interconectare

 Serviciu

 Tarif

(Euro)

 Aplicare tarif
 Tip tarif
 Deschiderea unui nou Punct de Acces (POA)  750 per POA Fix
Instalarea unui nou Punct de Acces (POA) 1 port 2 Mbps  500  per 2 Mbps Fix
Chirie Port de Acces 70  per POA 2Mbps   Lunar
 Reconfigurare/Reorganizare/Dezinstalare 400  per POA

Fix

                                                                                                                                                                   * Tarifele nu contin TVA!

 

Tarifele asociate serviciilor de linii inchiriate in vederea interconectarii in locatia Adisam -  Dimitrie Cantemir, nr. 1, Bl. B2, Sc. 2, Et. 8

Serviciu Tarif

(Euro)

Aplicare tarif Tip tarif
 Taxa de activare linie inchiriata  1500 per 2 Mbps Fix
 Taxa de instalare/dezinstalare/reconfigurare port 2 Mbps  350  per 2 Mbps  Fix
Linii inchiriate pe distante scurte (<50km)  400 per 2 Mbps Lunar
Linii inchiriate pe distante scurte (<50km) in locatia unei terte parti (NxData) 290 per 2 Mbps  Lunar
Linii inchiriate pe distante lungi (>50 km)**  15 per km si per 2 Mbps Lunar

                                                                                                                                                                   * Tarifele nu contin TVA!


 

Tarifele serviciului de "Implementare si utilizare a capacitãtii de interconectare" si tarifele asociate serviciului "Linii inchiriate pentru interconectare" se vor aplica ponderat, în functie de volumele de trafic schimbate între pãrti, conform formulei:

                   Sp = St * TO / Ttotal

unde:

Aceasta formula se va aplica incepand cu momentul in care: Ttotal > 60000 min/luna.
In cazul în care Ttotal < 60000 min/lunã, Operatorul va plati intreaga suma.

Comutatorul unde se realizeaza interconectarea: Dimitrie Cantemir, nr. 1, Bl. B2, Sc. 2, Et. 8, sector 4, Bucuresti